Telefon

035-12 22 77

Email

info@holistiskterapi.nu

Sedan 2011 har jag arbetat med BICOM bioresonans och har under mina yrkesverksamma år lärt mig mycket om människan och viktigheten att ta hand om helheten. Klinikens namn ”Holistisk Terapi” minner oss just om detta, att vår hälsa är en helhet av olika system som behöver vara i balans för att vi ska må bra. Den fysiska kroppen, våra tankar och idéer, våra affekter och emotioner. Allt samspelar i ett tätt nätverk av kommunikation, som tillsammans påverkar hur vi mår. BICOM bioresonans är ett fantastiskt redskap för att skapa harmoni i en belastad kropp. Inte enbart är den ett redskap för att finna specifika ämnen som kan störa våra inre funktioner, men även ett mjukt verktyg när vi önskar att lossa befintliga energiblockeringar och arbeta med cellinformation på ett energiplan. All materia består i grunden av partiklar i rörelse, partiklar i rörelse ger upphov till energi, energi ger upphop till frekvensmönster och det är denna information som är grunden för hur BICOM-maskinen arbetar. Jämfört med andra frekvensutrustningar är BICOM-maskinen alltid individuell i sin avläsning och behandling, då den hämtar personlig information från klienten och aldrig matar en enbart förinställd och färdig frekvensinformation till mottagaren. Du jämförs heller aldrig med en ”normal-mall”, vilket är fallet i de flesta scanningsutrustningar, utan din unika information är den som spelar roll och behandlas utifrån dina symtom och ditt mående. Detta gör behandlingsmetoden ytterst träffsäker och individanpassad.

Albert Einstein sade en gång att ”The future of medicine will be the medicine of frequencies” – den tiden är nu.